DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA MARTĀ

Marts.

– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt elektrotīkla rekonstrukciju, spieguma kvalitātes uzlabošanu no TP-6302 L-1 Demenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt elektrotīkla rekonstrukciju, spieguma kvalitātes uzlabošanu no TP-6245 L-1 Demenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Oščenkovai veikt pirts un malkas nojumes būvniecību „Draudzība”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Piļščikovam veikt pirts būvniecību „Mičurinietis z.g. 61/3”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut z/s „Ošusala” veikt siena šķūņa, garāžas – darbnīcas būvniecību „Ošusala”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Kauliņai veikt dzīvojamās mājas ar garāžu, pirts ar piebūvi būvniecību „Kalnuleja” Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Fominai veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Ļūbaste z.g. Nr. 226” Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Paršutam veikt pirts būvniecību „49” Kooperators, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Maļinovas Svētā pravieša Elijas pareizticīgo draudzei veikt baznīcas rekonstrukciju Rēzeknes iela 25a, Maļinova, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut M.Jaloveckim veikt pirts būvniecību „1A”, d/s Eglīte, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Kislijam veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību „Vecpils 44”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Jankovskim veikt dzīvojamās mājas piebūves, pirts, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību „Rolanda mājas”, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „KES7” veikt šķeldas ražotnes ceha būvniecību „Māras”, Salienas pagastā, Daugavpils novads
– Atļaut VAS „Latvijas valsts ceļi” veikt autoceļa „P69 Skrudaliena – Kaplava-Krāslava” km 10.93-19.07 rekonstrukciju Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut I.Uškurim-Barčim veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Brenči” , Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Activ World” veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju par lauku tūrisma mītni, sporta un atpūtas nodarbību ēkas būvniecību „Dīķīši-1”, Rimšas, Sventes pagastā , Daugavpils novadā
– Atļaut V.Vavilovai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Visvaldi” , Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Fedotovam veikt tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecību „Smiltaines” Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt elektrotīkla rekonstrukciju, spieguma kvalitātes uzlabošanu no TP-6088 L-3 Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut F.Oreham veikt šķūņa rekonstrukciju „Salandzejs 3”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.V.Tarbunam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Kazupes”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut M.Krapānam veikt pirts būvniecību „Robežnieki”, Kzimiriški, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut E.Multiņam veikt saimniecības ēkas, pagraba, kūts, šķūņa būvniecību „Bundzinieki”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt elektrotīkla rekonstrukciju, spieguma kvalitātes uzlabošanu no TP-1013 L-3 Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā