DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA NOVEMBRĪ

Novembris.

– Atļaut SIA „LATGEO invest” veikt dīķa (2,5 ha) ierīkošanu „Rīma 1” Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „LATGEO invest” veikt dīķa (9,9 ha) ierīkošanu „Rīma 1” Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „JuKKLER D” veikt mehāniskās darbnīcas rekonstrukciju „MTD” Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Ambeļu pagasta pašvaldībai veikt brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukciju c. Ambeļi, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” veikt 0,4 KV līniju L-1 un L-2 no TP-6029 rekonstrukciju c. Sviliški, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt kultūrvēsturiskās vides pielāgošanu teritorijas ilgtspējīgai attīstībai – skolas ēkas pagraba un balkona renovāciju „Bebrenes muižas komplekss ar parku”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt kultūrvēsturiskās vides pielāgošanu teritorijas ilgtspējīgai attīstībai – internāta ēkas renovāciju „Skolas internāts”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut Daugavpils novada pašvaldības Lauceses pagasta pārvaldei veikt sūkņu stacijas renovāciju, kanalizācijas tīklu būvniecību (2,2,km) un rekonstrukciju (1,6 km) Mirnija ciemā, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut VAS „Latvijas Valsts ceļi” – Daugavpils reģionālai nodaļai veikt automātiskās hidroloģiskās stacijas „Lenderņa” būvniecību pie gājēju tilta pār Lauceses upi apdzīvotā vietā „Lenderņa”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut S.Jeremejevai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju z.g.Nr.91 d/s „Laucese” Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut P.Keirānam veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, garāža un pirts būvniecību „Vijolītes -1”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Medumu pagasta pārvaldei veikt kanalizācijas sistēmas paplašināšanu Daugavpils novada Medumu pagasta – Medumu ciema Jaunatnes, Skolas un Alejas ielās projekta „Daugavpils rajona Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros c.Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veikt automātiskās hidroloģiskās stacijas būvniecību pie Sventes ezera, „Kļaviņas”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut zemnieku saimniecībai „Skaistas” veikt šķidrmēslu krātuves 1200 m3 būvniecību Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veikt automātiskās hidroloģiskās stacijas būvniecību pie Sventes ezera, „Kļaviņas”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Višķu profesionālai vidusskolai veikt mācību korpusa Nr.2 rekonstrukciju un apkārtnes labiekārtošanu, divās kārtās Višķu tehnikums nr.18, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” veikt 0,4 KV līniju L-1 un L-2 no TP-6029 rekonstrukciju c. Sviliški, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā