DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA OKTOBRĪ

Oktobris.

– Atļaut Ambeļu pagasta pārvaldei veikt Ambeļu ciema vienģimeņu dzīvojamo māju kanalizācijas tīklu un pieslēgumu būvniecību Ambeļi, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

– Atļaut SIA „DUBNAS SILTUMS” veikt biogāzes ražotnes ar koģenerācijas bloku būvniecību SIA „REMA KOKAUDZĒTAVA” Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt 20 KV GVL L NR.1355 renovāciju un TP-1355 rekonstrukciju Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā

– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt 20 KV līnijas L NR.1039 renovāciju Prodes pagastā, Ilūkstes novadā

– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt TP-6065 0,4 KV līniju L-1 un L-2 rekonstrukciju Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā

– Atļaut A.Studeņņikovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību ”Biķernieki – GRAS”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā

– Atļaut SIA „Daugavpils CMK” veikt smilšu atradnes „Kāpas” izstrādi „Kāpās” Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut P.Miloševičam veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Latgale z.g. Nr. 103 Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

– Atļaut „Kļavas” V.Kalāna zemnieku saimniecībai veikt:
1.kārta – šķūņa rekonstrukciju par piena bloku un kūts rekonstrukciju
2.kārta – kūts rekonstrukciju, piena bloka piebūvi un lopu pārejas būvniecību
3.kārta – vircas krātuves būvniecību „VASARAUDŽI 1”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

– Atļaut SIA „DUBNAS SILTUMS” veikt biogāzes ražotnes ar koģenerācijas bloku būvniecību SIA „REMA KOKAUDZĒTAVA” Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

– Atļaut SIA „Remas enerģija” veikt biogāzes ražotnes ar koģenerācijas bloku būvniecību SIA „REMA” Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā