DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA SEPTEMBRĪ

Septembris.

– Atļaut SIA „ILTA-D” veikt gāzes tvertnes uzstādīšanu Zemgales 8, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
– Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt kūts rekonstrukciju par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukciju, siltummezglu uzstādīšanu, dzīvojamās mājas tehnisko piebūvi Centrāles iela 23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads un Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads
– Atļaut Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt ūdenssaimniecības attīstību Kalkūnes pagasta c.Kalkūni: Kalkūnes ciema dzīvojamo māju drenāžas sistēmu atdalīšanu no sadzīves kanalizācijas tīkliem Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Motivānam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Strēlnieki”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut N.Kozirevam veikt dzīvojamās mājas 6,0×8,0, šķūņa 4,0×5,0 un pirts 4,0×4,0 būvniecību „Zaļais lauks”, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt kūts rekonstrukciju par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukciju, siltummezglu uzstādīšanu, dzīvojamās mājas tehnisko piebūvi Centrāles iela 23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads un Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads
– Atļaut SIA „Barritus”, veikt lopbarības ceha rekonstrukciju par kautuvi un attīrīšanas iekārtas būvniecību ”Kreiļi” Tabores pagastā, Daugavpils novadā