DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2011.GADA APRĪLĪ

Aprīlis.

Atļaut A.Grivkovam veikt skābbarības uzglabāšanas lauka ierīkošanu „REMA KOKAUDZĒTAVAS”, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut K.Antropovam veikt skābbarības uzglabāšanas lauka ierīkošanu „REMA”, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut I.Šeremetjevam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju (piebūves) būvniecību ”Zemenītes”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut D.Evinam veikt skābbarības uzglabāšanas lauka ierīkošanu „REMA KOKAUDZĒTAVAS”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Bondarjkovai veikt pirts rekonstrukciju „Vecpils 6A”, Vecpilī, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Vaikulam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, kūts rekonstrukciju, pirts un malkas šķūņa būvniecību „Rozītes”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Naujenes Novadpētniecības muzeja ēkas renovāciju, šķūņa rekonstrukciju par katlu māju un inženiertīklu komunikāciju izbūvi Skolas ielā 1, Naujenes ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut E.Ružai veikt pirts (6×6) būvniecību „Druvas”, c. Somugols, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Savostjanovam veikt dzīvojamās mājas un šķūņa būvniecību „Savosti”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut D.Suvalkinam veikt dzīvokļa siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka”- 4 -6 , Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „MELIORS KRAUJA” veikt Ģerlaku kūdras purva paplašināšanu Vaboles pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut P.Mozulim veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Plašupe”, Plotupi, Višķu pagastā, Daugavpils novadā Atļaut Dabas aizsardzības pārvaldei veikt jaunu taku maršrutu ierīkošanu, skatu torņa būvniecību un informācijas stenda uzstādīšanu Dabas parks „Dvietes paliene”, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā
Atļaut G.Ušackim veikt pirts rekonstrukciju Skolas ielā 22, Subatē, Ilūkstes novadā
Atļaut V.Šabuņevičam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju Mazā Smilšu ielā 10, Subatē, Ilūkstes novadā
Atļaut SIA „Artavas TTP” veikt teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu lauku mājās „Saliņas”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā un lauku mājās „Dzintari”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā