DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2011.GADA JANVĀRĪ

Janvāris.

– Atļaut biedrībai „Jubra” veikt bioloģiskās attīrīšanas iekārtas būvniecību Parka ielā 14, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut IK „FeDo”veikt autostāvvietas un atpūtas vietas iekārtošanu „Smiltaine”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V. Kuklei veikt esošo ēku demontāžu, kūts, šķūņa un nojumes būvniecību Brīvības ielā 29, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
– Atļaut J. Zaicam veikt kūts būvniecību „Avenes”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut G. Ušackim veikt dzīvojamās mājas piebūves 8×6 m un verandas 1,80×6 m būvniecību Skolas ielā 22, Subatē, Ilūkstes novadā
– Atļaut zemnieku saimniecībai veikt liellopu fermas un šķūņa rekonstrukciju „Ciemiņi”, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt ūdenssaimniecības attīstību Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Birķeneles ciemā – ūdensvada, kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu būvniecību c.Birķeneļi, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V. Ivanovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību Strādnieku ielā 29, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V. Locikam veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecību „Ezersalas”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Antaris” veikt „Atpūtas bāzes” rekonstrukciju, energoefektivitātes palielināšanu, pludmales peldvietu paplašināšanu, teritorijas labiekārtošanu, bioloģisko attīrīšanas iekārtu un ūdensvada rekonstrukciju „Atpūtas bāze”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V. Požarskim veikt dzīvojamās mājas (10×12), garāžas (8×6), pirts līdz 25 m2 būvniecību un ešošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par saimniecības ēku „Skrudaliena 55”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Importex Group” veikt biogāzes elektrostacijas pieslēgumu elektrotīkliem „Māras”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „I2” veikt esošās dzīvojamās mājas demontāžu un viesu nama būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, artēziskā urbuma, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas būvniecību „Bērtuļi”, Ginovka, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut M. Jegorovam veikt dzīvojamās mājas un pirts būvniecību „Jurbert”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Dubnas pagasta pārvaldei veikt ūdenssaimniecības attīstību Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā ( ūdensapgādes (872 m) un sadzīves kanalizācijas (1457 m) tīklu rekonstrukciju un jaunu ūdensapgādes (869 m), sadzīves kanalizācijas (2000m) būvniecību, artēziskā urbuma tamponēšanu, NAI rekonstrukciju, spiedvada būvniecību (1013 m), KSS būvniecību) c. Dubna, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Daugavpils novada domei veikt ceļu seguma rekonstrukciju un inženiertehniskās komunikācijas izbūvi (ūdensapgāde, kanalizācija, lietus notekūdeņu novadīšanas sistēma, elektroapgāde, sakaru komunikācijas) c. Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Daugavpils ūdens” veikt dūņu lauku „Košatniki” renovāciju „Košatniki”, Kašatniki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut R. Kurpniekam veikt elektrolīnijas ierīkošanu „Gāgas”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā