DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2011.GADA JŪLIJU

Jūlijs.

Atļaut P.Putānam veikt dzīvojamās mājas verandas un gaiteņa piebūvi, pirts būvniecību Rīgas ielā 54, Dubnā, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut G.Gorkinam veikt pirts un vēja ģeneratora būvniecību „Tatari – 2”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut I.Verzei veikt dārza mājiņas rekonstrukciju, pirts un saimniecības ēkas būvniecību d/b „Mičurinietis”, z.g. Nr.235, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Zilā Lagūna” veikt zivju pārstrādes ceha rekonstrukciju Kalkūnes ielā 2a, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut G.Filimonovam veikt šķūņu rekonstrukciju (2gab.) „Pļaviņas”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut S.Barkovskai veikt dzīvojamās mājas ar garāžu, pirts, šķūna būvniecību un dīķa (70X100 m2) ierīkošanu „Upenieki – 4”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Kursītim veikt dzīvojamās mājas un šķūņa rekonstrukciju “Paukšti – 4”, Paukšti, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut I.Konfederatei veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Ļubaste”, z.g. Nr.102, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut zemnieku saimniecībai „Kļavas” veikt dziļurbuma izbūvi „Vasaraudži 1”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Šļapkinam–Šļapkovam veikt kūts rekonstrukciju „Mētras”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Semjonovam veikt liellopu novietnes rekonstrukciju „Aizsili”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Dūdelim veikt esošās dzīvojamās mājas un saimniecības ēku demontāžu, jaunas dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecību „Ļesovščizna”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut LAD Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldei veikt administrācijas ēkas gāzes apgādi Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „AVAN GARDEN” veikt zivju kūpināšanas ceha būvniecību ”Kalni”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Ratkunam veikt dzīvokļa siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4 – 3”, Cibuļovka, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J. Akulam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju Oktobra ielā 13, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut N.Krupeņičai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, piebūves būvniecību un dīķa renovāciju Sadnieku ielā 21, Sadnieki, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Ļevoško veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, šķūņa, pirts un garāžas būvniecību, nojumes un kūts nojaukšanu „Asteres”, Plotupi, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Višķi” veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju Višķu tehnikuma ciemā un Špoģu ciemā 2.kārtu, Višķu pagastā, Daugavpils novadā