DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2011.GADA JŪNIJU

Jūnijs.

Atļaut Z.Švecai veikt dzīvojamās mājas, kūts, pirts līdz 25m2, šķūņa un garāžas būvniecību „Raduga”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Demenes pagasta pārvaldei veikt Kumbuļu saieta nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju Upes ielā 6, Kumbuļi, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Rimovičam veikt dārza mājiņas rekonstrukciju un saimniecības ēkas (4×6) būvniecību „Celtnieks”, z.g. Nr.190, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Z.Visockai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju, žoga būvniecību „Mičurinietis”, z. g. Nr.277, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Rabšam un I.Rabšai veikt pirts būvniecību „Rabši”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Baikai veikt garāžas būvniecību Ķieģeļu iela 8A, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Martiņakai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju „Mičurinietis”, z. g. Nr.369, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālei „Kalkūni” veikt ūdensapgādes urbuma aprīkošanu ar dziļsūkni un trases ierīkošanu Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Ļ.Užameckai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut I.Zučikam veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Vasarnīcas”, z.g. Nr. 274, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Čuikinam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Meža vimba”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Romanovskim veikt dzīvojamās mājas, garāžas būvniecību „Ezerceļš”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut K.Divanovskai veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Alvejas”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju Daugavas ielā 17, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Z.Kušinai veikt kūts rekonstrukciju „Spietiņi”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Limanovičai veikt esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par noliktavu un dzīvojamās mājas būvniecību „Bitītes”, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā
Atļaut I.Ostrovskai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Pavāri”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā
Atļaut biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība” veikt koka klēts ar pagrabu rekonstrukciju „Gulbji”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā
Atļaut J.Limanovičai veikt esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par noliktavu un dzīvojamās mājas būvniecību „Bitītes”, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā
Atļaut L.Ancānei veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukciju Brīvības ielā 19, Subatē, Ilūkstes novadā