DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2011.GADA MAIJU

Maijs.

-Atļaut P.Skromanim veikt kūts rekonstrukciju ar dravniecības telpas ierīkošanu un pirts būvniecību „Druvas”, Putāni, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut G.Makarovai veikt pirts rekonstrukciju „Pipenes”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut etnosenajai kultūras biedrībai „Baltijas Inglingas kopiena „Svaga”” veikt Senbaltu un Senslāvu saules kulta vietas ierīkošanu un apzaļumošanu „Žeperi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut I.Voitjulei veikt garāžas un vasaras virtuves būvniecību „Upīši”, c. Mazie Stradiški, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „Shores Latvia” veikt biohumusa iegūšanas fermas būvniecību „Atvarnieki”, Kutki, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut J.Krievānam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, pirts (mazēkas) būvniecību „Upmaļi”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut I.Kazimirovai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, pirts būvniecību, žoga būvniecību apkārt visam zemes gabalam (betona stabi ar koka starplikām) Dārza ielā 8, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut E.Krukovskim veikt dārza mājiņas un saimniecības ēkas rekonstrukciju „Birkineļi D”, z.g. Nr.70, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut I.Verbickai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju un dīķa 30×50 ierīkošanu Dārza ielā 19, Randenē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut Latgales Ekoloģiskajai Biedrībai veikt saimniecības ēkas rekonstrukciju par „Rāpuļu un abinieku centru” un 6 atvērto dīķu abiniekiem ierīkošanu „Ainavas”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut V.Belousovam veikt garāžas būvniecību „Sējēji”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut A/S „Latvijas Gāze” veikt GRS Daugavpils rezerves elektroapgādes līnijas un maģistrāla gāzesvada Rīga – Daugavpils līnijas krāna D12 elektroapgādes līnijas ierīkošanu „Gāzes cauruļvads”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut R.Urbānam veikt „Slutiški – 1” teritorijas labiekārtošanu „Slutiški – 1”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut V.Petrovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību un elektropieslēgumu „Kļava”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut J.Lapkovskim veikt dīķa ierīkošanu „Oši”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut Ekoloģiskajam centram „Igleņi” veikt ippoterapijas rehabilitācijas centra būvniecību 3 kārtās „Igleņi”, Zastenku ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Attīstības daļai veikt 0,4 kV līniju L-4 no TP-6287 rekonstrukciju Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut M. Petkunai veikt dīķa ierīkošanu „Skrudaliena māja – 19”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut D.Bogdanovam veikt dzīvokļa siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka”- 4 -10, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut O.Jacenko veikt dzīvokļa siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4 – 1”, Cibuļovka, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut S.Grīnfeldei veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju un piebūves būvniecību, kūts, pirts un nojumes būvniecību Zemgales ielā 4, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
-Atļaut V.Pudānei veikt esošas dzīvojamās mājas demontāžu, dzīvojamās mājas būvniecību „Slavieši”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā
-Atļaut A.Ivanovai veikt dzīvojamās mājas piebūves un saimniecības ēkas būvniecību Pļavu ielā 3, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
-Atļaut Ē.Stuļģim veikt esošas dzīvojamās mājas demontāžu, dzīvojamās mājas būvniecību Pļavu ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
-Atļaut L.Ancānei veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukciju un žoga būvniecību Brīvības ielā 19, Subatē, Ilūkstes novadā
-Atļaut A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Attīstības daļai veikt 0,4 kV līniju L-1-1, L-2 un L-3 no TP-1017 rekonstrukciju Subates pilsētā, Ilūkstes novadā