DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2011.GADA MARTĀ

Marts.

-Atļaut J.Delveram veikt verandas un terases būvniecību „Kalnozoli”, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „Jauna zeme” un SIA „Latgales lauksaimnieks” veikt meliorācijas sistēmu rekonstrukciju „Rema”, „Taciņa”, „Galdnieki”, „Zvaniņi”, „Saulstariņi”, „Avoti”, „Smilškalni”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut A.Vansovičam veikt dīķu ierīkošanu un teritorijas labiekārtošanu „Vidzeri”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut A.Drozdovam veikt dīķa ierīkošanu „Drabiņi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut P.Fiļimonovam un J.Ščurovai veikt dzīvojamās mājas, pagraba, pirts, garāžas, šķūņa, dīķa un žoga būvniecību Zemnieku 10a, Randenē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut A.Kolomenčikovam veikt šķūņa, nojumes, malkas šķūņa un žoga būvniecību Miera ielā 7, c.Mirnijs, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut K.Brunei veikt lauksaimniecības tehnikas novietnes, žoga un šķūņa piebūves būvniecību „Tauriņi”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut J.Leitam veikt dzīvojamās mājas, garāžas, šķūņa, pirts un žoga būvniecību „Jauntauriņi”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut V.Maksimovam veikt dzīvojamās mājas ,pirts , garāžas šķūņa ,kūts un pagraba būvniecību „Gailītis ” c.„ Gančevski ”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut G.Jonānam veikt šķūņa būvniecību „Vaikuļāni”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut L.Andrejevam veikt dzīvojamās mājas ar garāžu būvniecību un esošās dzīvojamās mājas Nr.001 rekonstrukciju par pirti „Maliene”, Lielie Kokini, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut L.Žigarkovai veikt esošās dzīvojamās mājas demontēšanu un dzīvojamās mājas un pirts būvniecību „Ezerkalves”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut V.Hudobčenokai, L.Tenim un S.Karnauhovam veikt dzīvojamās mājas, pirts un laivu piestātnes būvniecību „Anniņmuiža”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „Adžio” veikt veikala – kafejnīcas rekonstrukciju „Laumas”, Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut z/s „Slutišķi -1” veikt pirts rekonstrukciju jaunas tūrisma mītnes ierīkošanu „Slutiški -1”, Slutiški, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „Importex Group” veikt lauksaimniecības glabātavas būvniecību „Šlapaki”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut I.Karpekinai veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību „Frēzijas”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut S.Trofimovai veikt esošā šķūņa 003 nojaukšanu, šķūņa, garāžas un pirts būvniecību, „Silene126”, Silene 48, Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut T.Pozņakovai veikt kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumu ciema inženiertīkliem „Silene 61”, Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „DAUGAVAS LOKI” veikt lauksaimniecības produktu noliktavas un glabātavas būvniecību (2 kārtās) „Ati”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut Y.SAMSONOVICH veikt dzīvokļa siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka”- 4 -4 , Tabores pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut R.Seņkovičai veikt siena sķūņa būvniecību, „Z-Dubļinieki”, „Jāņasēta”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut J.Vingrim veikt lauksaimniecības šķūņa, kartupeļu un dārzeņu glabātuves būvniecību „Priedīši”, Dublinieki, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „KD Latgale” veikt lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecību „Dvesmes”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA ”UNITRADE LATVIA” veikt lauksaimniecības noliktavas būvniecību „Dvesmes”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut V.Škutanam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, kūts buvniecību „Ņivas -2”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut J.Trifonovai veikt pirts būvniecību Mednieku iela 19, Višķi, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut I.Jakobsonei veikt autokempinga, kafejnīcas ar sabiedrisko pakalpojuma punktu būvniecību „Dimanti”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt pilsētas pirts būvniecību Tirgus laukums 14, Subatē, Ilūkstes novadā
-Atļaut SIA „Dunduru pļavas” veikt nožogojuma briežu dārzam būvniecību „Dunduru pļavas”, Prodes pagastā, Ilūkstes novadā
-Atļaut SIA „VACCA” veikt siena šķūņa būvniecību „Spodriņi” Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā