DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2013.GADA DECEMBRĪ

Decembris.

Atļaut S.Jančevskai veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Latgale”, z.g. Nr.172, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Medumu internātpamatskolai veikt kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi Medumu pagasta kanalizācijas tīklam Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt atpūtas vietas „Latgales sēta” labiekārtošanu „Latgales sēta”, Slutišķi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Siltuma ielas būvniecību Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Jeršovai veikt dzīvokļu Nr.7 un Nr.11 rekonstrukciju Daugavpils ielā 9, dz. Nr.7., dz.Nr.11, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „LatRosTrans” veikt 131. km MNPV „Polocka – Ventspils” anodu lauku būvniecību „Draudziņi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Volkovai veikt noliktavas piebūvi pagrabam „Derumi”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā