DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2013.GADA OKTOBRĪ

Oktobris.

Atļaut SIA „Latvija BIO” veikt dabīgās kosmētikas pārstrādes ceha un pārtikas produktu ražotnes būvniecību, artēziskā urbuma būvniecību un ūdens apgādi „Rema”, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Sizovai veikt pirts un nobrauktuves no pašvaldības ceļa būvniecību „Rosmes”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut T.Pucikai veikt vasaras mājas, eliņa, muliņa un piebrauktuves būvniecību Ezerkalni -1, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Krustceļi” veikt administratīvās ēkas, kravas pārvādājumu autoservisa, autostāvvietas, artēziskā urbuma un žoga būvniecību „Krustceļi”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Naujenes pagasta pārvaldei veikt Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukuma rekonstrukciju

Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-2 no TP 1144, L-1 no TP-1152 Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Augstkalnu Druvas” veikt skābbarības uzglabāšanas laukuma būvniecību „Skaista”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Sventes pagasta pārvaldei veikt atdzelzošanas stacijas rekonstrukciju, ūdensvada tīklu rekonstrukciju (670 m), kanalizācijas vadu (1330 m), kanalizācijas spiedvada un pārsūknēšanas stacijas būvniecību Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Vecsalienas pagasta pārvaldei veikt ūdenssaimniecības attīstību Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un būvniecību, sūkņu stacijas izbūvi un attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Červonkas ciemā, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut pilnvarotai personai SIA „RIO” veikt esošo optisko līniju paplašināšanu 503 – 505 km (Višķi – Vīganti) iecirknī, Višķu pagastā, Daugavpils novadā