DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2013.GADA SEPTEMBRĪ

Septembris.

Atļaut I. Barčam veikt pirts rekonstrukciju par dzīvojamo māju un ēsošas dzīvojamās mājas demontāžu „Zvirbuļi”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut G.Linkunam veikt dārza mājiņas būvniecību „Mičurinietis 49/3”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut T.Viktorovai veikt žoga būvniecību „Celtnieks”, Nr.344, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut D.Viktorovai veikt žoga būvniecību „Celtnieks”, Nr.323, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut LValainei veikt šķūņa piebūves būvniecību „Maksis”, Ambeļi, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Latvijas valsts meži” veikt meža meliorācijas sistēmas „Trikopci” rekonstrukciju Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut P.Kevišam, B.Kevišam un A.Babijai veikt dzīvojamās mājas un saimn iecības ēku būvniecību „Staburagu mājas -2”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A. Smagaram veikt vasaras atpūtas mājas būvniecību „Smagari”, Jukši, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut pilnvarotai personai V.Ratnikam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta izbūvi Rēzeknes ielā 37, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Latvijas BIO” veikt kombinētās lopbarības ražošanas kompleksa būvniecību „Rema”, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Latvijas BIO” veikt elektrotīklu pieslēguma ierīkošanu „Rema”, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Ē.Ciršam veikt dīķu (7.gab.) izveidošanu, atpūtas organizēšanu, rekreāciju „Skaista”, „Skaista -1”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Zinovam veikt dzīvojamās mājas, pirts, lapenes, eliņa, muliņa un piebrauktuves būvniecību Smilšu Līcī, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Kuzņecovai veikt kanalizācijas tīklu pieslēgšanu 18.novembra iela 355, Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Pavlovičam veikt šķūņa, siltumnīcas un baseina būvniecību „Dzirksteles”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Govilovskim veikt šķūņa un pirts būvniecību „Krūmāji”, Rudāni, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Dabas aizsardzības pārvaldei veikt iekārtā tilta būvniecību „Dinaburgas viduslaiku pils ”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut pilnvarotai personai V.Ratnikam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta izbūvi Rēzeknes ielā 37, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Latvijas Republikas Finanšu ministrijai veikt skenēšanas laukuma izbūvi robežkontroles punktā „Silene”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Veiskupiški”, veikt mēslu krātuves būvniecību „Veiskupiški”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā