DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2014.GADA APRĪLĪ

Aprīlis.

Atļaut Ambeļu pagasta pārvaldei uzsākt projektēšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III.kārta” ietvaros – kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai Ambeļu ciemā, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Sadales tīkls” Austrumu reģionam uzsākt projektēšanu sprieguma kvalitātes uzlabošanai L-2, L-3-3 no TP-6227 Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Sadales tīkls” Austrumu reģionam uzsākt projektēšanu 0,4 kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6227 rekonstrukcijai Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Sadales tīkls”, Austrumu reģionam uzsākt projektēšanu 0,4 kV GVL L-1 un L-3 no TP-6393 „Pavlovskoje” rekonstrukcijai Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Safronovam uzsākt projektēšanu kūts (25 m x 10 m) ar vasaras virtuvi būvniecībai „Keinišķi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Demenes pagasta pārvaldei uzsākt projektēšanu Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Koncedomenka – Šakališķi – Izgāztuve” 0.000 – 1.103 km rekonstrukciju Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Lejas” uzsākt projektēšanu kūtsmēslu krātuves būvniecībai „Gobas”, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Jasvinam uzsākt projektēšanu vistu kūts, vasaras mājas un dzīvojamās mājas piebūves būvniecībai „Roznieki”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Ivanovam uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas, šķūņa, siltumnīcas būvniecībai un esošās dzīvojamās mājas rekonstrukcijai par saimniecības ēku „Vimbas”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut T.R.Rimjanam uzsākt projektēšanu mobilo sakaru bāzesa stacijas „Kalīši” (sakaru tornis, h=72 m) būvniecībai „Kupčāni”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Ošusala” uzsākt projektēšanu kūtsmēslu un šķidrmēslu krātuves būvniecībai „Ošusala”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Kokinai uzsākt projektēšanu akvakultūras uzņēmuma zušu audzētavas recirkulācijas sistēmas būvniecībai „Gailiņi 2”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Sūrītei uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai „Gardeliški”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Lēkenai uzsākt projektēšanu mobilās dārza mājas uzstādīšanai d/s „Laucese”, z.gab Nr.62, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Ē.Andiņam uzsākt projektēšanu mobilo sakaru bāzesa stacijas „Ļūbasts” būvniecībai „Zīļi”, Ribaki, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Maļinovas svētā pravieša Elijas pareizticīgo draudzei uzsākt projektēšanu administratīvās ēkas rekonstrukcijai par „Garīgās izglītības centru” Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Latvijas Gāze” uzsākt projektēšanu gāzesvada katodaizsardzības iekārtas „Katodstacija PKZ-00 18.Novembra 389, DCS-1, Daugavpils” (KS274) rekonstrukcijai (inv.Nr.983405) 18.Novembra ielā 389; 418; 387A; „Sienāži”; „Ainava”; „Ūsiņi”; „Gailīši”, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Naujenes pagasta pārvaldei uzsākt projektēšanu Muzeja ielas Lociku ciemā 0.000 – 0.400 km rekonstrukcijai Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „RIO” uzsākt projektēšanu 0,4 kv GVL L-1, L-3 no TP-6216 un L-6 no TP-6217 rekonstrukcijai Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Aizsiļi”” uzsākt projektēšanu veikala jumta konstrukciju ierīkošanai Skolas ielā 8, Jezupavā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Dravnieki” uzsākt projektēšanu kūtsmēslu un šķidrmēslu krātuves būvniecībai „Dravnieki” Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut T.Ragelei uzsākt projektēšanu kūtsmēslu un šķidrmēslu krātuves būvniecībai „Jaunsudrabiņi”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R.Kudiņai uzsāt projektēšanu teritorijas labiekārtošanai un augļu dārza ierīkošanai „Cerera”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Jedjalo uzsākt projektēšanu mobilo sakaru bāzesa stacijas „Vabole” būvniecībai Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut G.Jegorovam uzsākt projektēšanu mēslu krātuves 500 m3 un šķidruma mēslu krātuves 190 m3 būvniecībai „Romaņi”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Baranovskim uzsākt projektēšanu kūtsmēslu un šķidrmēslu krātuves būvniecībai „Vanagi”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Tenisai uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļiem rekonstrukcijai par viesu māju Višķu tehnikuma māja Nr.9, Višķu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai uzsākt projektēšanu sabiedriskās pirts būvniecībai „13” Višķu tehnikums, Višķu pagastā, Daugavpils novadā