DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2014.GADA AUGUSTĀ

Augusts.

AtļautJ.Kezikai uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas būvniecībai zemes gabalā ar kad. apz. 4450 002 0182, Ceplīši 3, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Trofimovai uzsākt projektēšanu 7 dīķu ierīkošanai 2,0 ha platībā zemes gabalā ar kad. apz. 4450-004-0311, „Tīrumi-1”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Kuskovai uzsākt projektēšanu kūts un šķūņa demontāžai, šķūņa un terases būvniecībai zemes gabalā ar kad. apz. 4474 007 0509, „Vecpils 6B”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Loiko uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai zemes gabalā ar kad. apz. 4474 005 0120 „Dzirnavas 39”, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S. Baļčunei uzsākt projektēšanu liellopu barotavas un mēslu krātuves būvniecībai zemes gab. ar kad.apz. 4474 007 0150, „Lesovčizna-5”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J. Kokinam uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas, pirts, nobrauktuves būvniecībai, dīķa ierīkošanai un elektroapgades pieslēgumai zemes gab. ar kad.apz. 4474 008 0385, „Stārķukalns”, Kreipāni, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Latvijas dzelzceļs” uzsākt projektēšanu sliežu ceļa rekonstrukcijai posmā: ceļa postenis 401 km – Naujene – Izvalda – Silava km 400,91- km 423,70 Daugavpils novadā

Atļaut pilnvarotai personai SIA „RIO” uzsākt projektēšanu 0,4 kV tīklu no TP-6499 rekonstrukcijai Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R.Zenkevičam uzsākt projekltēšanu viesu mājas, pirts būvniecībai zemes gabalā ar kad. apz. 4486 007 0013, „Kraujas -1”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Energomontažprojekts” uzsākt projektēšanu 0,4 kV GVL L-3 no TP-6058 Skrudaliena, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut pilnvarotai personai SIA „RIO” uzsākt projektēšanu 0,4 kV GVL L-3 no TP-6471 Skrudaliena, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Mamas D” uzsākt projektēšanu vasaras mājas ēkas rekonstrukcijai, autostāvvietas 10 automašībām, laivu eliņa, pludmales ar muliņu un bērnu spēļu laukuma būvniecībai zemes gabalā ar kad. apz.4488 009 0021, „Valpēteri”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Karpuchinam uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai, pirts un peldbaseina būvniecībai zemes gabalā ar kad.apz. 4492 003 0479, Oktobra ielā 1, Tabore, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.A.Žukovskai uzsākt projektēšanu pirts ar nojumi būvniecībai zemes gabalā ar kad.apz. 4494 005 0239, „Dreimaņi”, Stupiņi, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai uzsākt projektēšanu atpūtas mājas būvniecībai zemes gabalā ar kad.apz. 4498 001 0531 ”Meža Svilišķi”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai uzsākt projektēšanu pludmales ierīkošanai un teritorijas labiekārtošanai zemes gabalā ar kad.apz. 4498 001 0018 ”Sviļišķi-1”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā