DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2014.GADA FEBRUĀRĪ

Februāris.

Atļaut L.Dmitrijevai veikt dzīvojamās mājas, pirts, šķūņa, nojumes, muliņa un piebraucamā ceļa būvniecību „Vecsaules”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut P.Barkovskim veikt dīķa palielilināšanu līdz 150 m2 Parādes ielā 38, Mirnijā, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VAS „Latvijas Valsts ceļi” veikt autoceļa „Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)” km 3.32 – 7.840 rekonstrukciju Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Žaram veikt saimniecības ēkas rekonstrukciju par atpūtas māju Alejas ielā 1, Maļinovā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Azarovam veikt atpūtas mājas ar pirti būvniecību „Bandenieki 1”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VAS „Latvijas Valsts ceļi ” veikt autoceļa A 13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) km 156.40 – 163.05 rekonstrukciju Daugavpils novadā

Atļaut S.Zaletilo veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, kūts, 2 (divu) šķūņu, atejas nojaukšanu 18.Novembra iela 426, Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Ļ.Petkunei veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, šķūņa rekonstrukciju par saimniecības ēku, garāžas un pirts būvniecību, esošās pirts demontāžu „Stropi 36g”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Bizņam un V.Bizņai veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgšanu pie pagasta tīkliem Daugavas ielā 15, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Elksniņai un J.Brikezai veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgšanu pie pagasta tīkliem Daugavas ielā 13, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Zenkevičai veikt vasaras mājas būvniecību „Kraujas 1”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Paršutam veikt atpūtas mājas būvniecību „Kraujas”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Paršutam veikt atpūtas mājas būvniecību „Kraujas”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai veikt atpūtas mājas būvniecību ”Meža Silavišķi”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā