DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2014.GADA JANVĀRĪ

Janvāris.

Atļaut AS „NIDL” veikt atpūtas bāzes „RIČA” ēku ar kad. apz. 4466 004 0021, 001-007 nojaukšanu „Priedaine”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Arhipovai veikt dzīvokļa rekonstrukciju Miera ielā 29, dz.7, Mirnijā, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut K.Pastejevam veikt teritorijas plānošanu un labiekārtošanu „Patmalnieki 2”, „Patmalnieki 3”, „Patmalnieki 4”, „Patmalnieki 5”, „Patmalnieki 6”, „Patmalnieki 7”, „Patmalnieki 8”, „Patmalnieki 9”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Ņ.Ribakovai veikt vasaras virtuves būvniecību Ilgas ielā 25, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Hokeja klubs STALKERS” veikt teritorijas labiekārtojuma izveidi „Nitiši -13”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Zaletilo veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, kūts, 2 (divu) šķūņu, atejas nojaukšanu 18.Novembra iela 426, Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut G.Jazvicai veikt garāžas būvniecību „Laima”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Lapkovskim veikt garāžas būvniecību „Pie dīķa”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A. Mihailovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Nemo”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Antaris” veikt:
1.kārta – 2 laivu piestātņu, 4 atpūtas mājiņu, krasta terases būvniecību un teritorijas labiekārtošanu;
2.kārta – virvju trases uzlabošanu
„Tūrisma komplekss Silene”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut IK „FeDo” veikt tūrisma aprīkojuma noliktavas, autostāvvietas būvniecību un atpūtas vietas labiekārtošanu „Smiltaines”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Pavlovičam veikt dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas būvniecību „Pavloviči”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-4 no TP-1174, L–2 no TP-1113 Lielās Kļockas, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Vaboles pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni” rekonstrukciju Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Vaboles pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni” rekonstrukciju Vaboles pagastā, Daugavpils novadā