DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2014.GADA JŪLIJĀ

Jūlijs.

Atļaut O.Prozorei uzsākt projektēšanu esošās dzīvojamās mājas rekonstrukcijai par atpūtas māju, dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas un artēziskā urbuma būvniecībai, zemes gabalā ar kad.apz. Nr.4460 001 0015, „Samiņi”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut E.Kļaviņai uzsākt projektēšanu elektroapgādes pieslēgumam zemes gabalā ar kad. apz. Nr.4462 002 0128, „Vālodzes”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut T.Streļcovai uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, saimniecības ēkas, siltumnīcas un žoga būvniecībai zemes gabalā ar kad. apz. 4464 005 0021, „Kolibri”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” uzsākt projektēšanu 20 kV gaisvadu līnijas LN-29 renovācijai no balsta Nr.13 līdz A-29-2 Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Paršutai uzsākt projektēšanu pirts būvniecībai zemes gab. ar kad.apz. 4474 007 0142, „Sandariški -3”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Polimer dz” uzsākt projektēšanu teritorijas sanācijai (bijušās izgāztuves „Križi” teritorija) zemes gabalā ar kad.apz. 4474 001 0443, Kašatniki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut pilnvarotai personai SIA „ELEKTROPROJEKTS” uzsākt projektēšanu 0,4 kV tīklu no TP-6337 rekonstrukcijai c.Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Naujenes bērnu namam uzsākt projektēšanu noliktavas lit.004 un lit.017 demontāžai zemes gabalā ar kad. apz. 4474 006 0222, Daugavas ielā 2, Krauja, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R.Zenkevičam uzsākt projekltēšanu viesu mājas, pirts būvniecībai zemes gabalā ar kad. apz. 4486 007 0013, „Kraujas -1”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” uzsākt projektēšanu 20 kV gaisvadu līnijas LN-29 renovācijai no A-29-3 līdz balstam Nr.223 Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „”Antaris” uzsākt projektēšanu Silenes atpūtas parka atpūtas mājas jaunbūvei zemes gabalā ar kad. apz. 4486 005 0671, „Tūrisma komplekss Silene”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Gaidelei uzsākt projektēšanu kūts demontāžai un pirts būvniecībai zemes gabalā ar kad.apz. 4488 006 0028, „Pagātnītes”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Terentjevam uzsākt projektēšanu esošā šķūņa demontāžai, verandas, šķūņa un pirts būvniecībai zemes gabalā ar kad.apz. 4492 003 0454, d/s „Zeļonij bor” z.g. Nr.77, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Semjaņņikovam uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas būvniecībai zemes gabalā ar kad. apz. 4498 005 0721, „Ostrovs D”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” uzsākt projektēšanu optikas tīkla infrastruktūras projektēšanai, izbūvei un montāžai trasē no pasūtītāja kabeļu un kanalizācijas akas autoceļu P69/V706 krustojumā līdz Latvijas/Baltkrievijas robežai, Silenes RKP, izveidojot optisko šķiedru kabeļa savienojumu ar Beltelekomoptikas kabeli