DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2014.GADA JŪNIJĀ

Jūnijs.

Atļaut z/s „BAR” uzsākt projektēšanu liellopu nojumes būvniecībai un skābbarības bedres rekonstrukcijai par kūtsmēslu krātuvi zemes gab.ar kad. apz. 4450 007 0010, Demenē, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Jānim Gudam uzsākt projektēšanu skābsiena bedres rekonstrukcijai par kūtsmēslu krātuvi zemes gab.ar kad. apz. 4452 004 0143, „Kalni”, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Kalupes pagasta pārvaldei uzsākt projektēšanu Baltaču kapsētas kapličas būvniecībai zemes gabalā ar kad. apz. 4462 003 0370, Baltaču kapsētā, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Kalupes pagasta pārvaldei uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai par saieta namu zemes gabalā ar kad.apz. 4462 003 0375, Ezeru ielā 8, Kalupē, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Ogurcovai uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai zemes gabalā ar kad. apz. 4472 004 0243, Alejas ielā 25, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Nīcgales pagasta pārvaldei uzsākt projektēšanu energoefektivitātes uzlabošanai –Nīcgales ciema centrālās katlu mājas rekonstrukcijai zemes gabalā ar kad. apz. 4476 005 0470, „Katlu māja”, Nīcgales ciemā, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Salienas pagasta pārvaldei uzsākt projektēšanu ūdenssaimniecības attīstībai Salienas pagasta Salienas ciemā ūdensvada ierīkošanai (2.kārta) Salienas ciemā, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Valainei uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai zemes gabalā ar kad.apz. 4492 004 0011, „Saviški 1”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Vingrei uzsākt projektēšanu pirts būvniecībai un esošo ēku rekonstrukcijai zemes gabalā ar kad.apz. 4494 005 0027, „Smaidas”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut T.Dmitrijevai uzsākt projektēšanu dīķa ar kanālu būvniecībai un pludmales tīrīšanai zemes gabalā ar kad.apz. 4498 005 0663, „Līgotnes”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā