DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2014.GADA MAIJĀ

Maijs.

Atļaut SIA „Kumeļš” uzsākt projektēšanu mēslu krātuves būvniecībai „Strautiņi 2”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Zemdegas” uzsākt projektēšanu kūtsmēslu krātuves būvniecībai zemes gab.ar kad. apz. 4460 001 0010, „Zemdegas 1”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Egles” uzsākt projektēšanu kūtsmēslu krātuves būvniecībai zemes gab.ar kad. apz. 4462 001 0015, „Egles”, Rasnači, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Spēkoņa” uzsākt projektēšanu kūtsmēslu krātuves būvniecībai zemes gab.ar kad. apz. 4468 003 0031, „Spēkoņa”, Sterikāni, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Saņinai uzsākt projektēšanu kūts rekonstrukcijai zemes gabalā ar kad. apz. 4470 005 0156, „Avotu ieleja”, Mazie Kokini, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Gulbinskim uzsākt projektēšanu malkas šķūņa, klēts un šķūņa būvniecībai zemes gabalā ar kad.apz. 4472 003 0064, „Audēji”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Timoņinam uzsākt projektēšanu servitūta ceļa būvniecībai zemes gab. ar kad.apz. 4474 005 0369, „Ezerkrasts”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Kostjukevičam uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas, garāžas un pirts būvniecībai zemes gab. ar kad.apz. 4474 002 0107, Zastenki „46”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Energobaltika” uzsākt projektēšanu TP 20/0,4 kV, KL-0,4 kV, KL-20 kV būvniecībai 18. Novembra ielā 414 A, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Militārās izlūkošanas un drošības dienestam uzsākt projektēšanu šķūņa kad.apz. 4484 004 0544 003 nojaukšanai zemes gabalā ar kad.apz. 4484 004 0544, Centrāles ielā 26, Salienā, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut zemnieku saimniecībai „Upenes” uzsākt projektēšanu mēslu krātuves būvniecībai zemes gab.ar kad.apz.4488 005 0011, „Grantiņi -1”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut zemnieku saimniecībai „Stārķi” uzsākt projektēšanu šķidro kūtsmēslu krātuves būvniecībai zemes gab.ar kad.apz.4488 004 0021, „Stārķi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Skanei uzsākt projektēšanu esošo būvju lit 002, 003, 004 nojaukšanai, saimniecības ēkas ar pagrabu un kūts būvniecībai, esošās dzīvojamās mājas rekonstrukcijai, zemes gabalā ar kad.apz. 4494 002 0029, „Aveņu māja”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Manturi” uzsākt projektēšanu mēslu krātuves būvniecībai zemes gab.ar kad.apz. 4498 001 0112, „Manturi”, Klekeri, Višķu pagastā, Daugavpils novadā