DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2014.GADA MARTĀ

Marts.

Atļaut Demenes pagasta pārvaldei uzsākt projektēšanu Demenes pagasta estrādes būvniecībai Demenes ciemā, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut O. Gribustei – Blūmentālei uzsākt projektēšanu esošās dzīvojamās mājas rekonstrukcijai par vasaras virtuvi ar pirti „Rasas”, Vilki, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Kolomijecam uzsākt projektēšanu garāžas, noliktavas, pirts, žoga būvniecībai un dīķa (10×20) ierīkošanai „Baloži”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Spriņģim uzsākt projektēšanu dārza mājiņas rekonstrukcijai „Mičurinietis 602”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”uzsākt projektēšanu Valsts nozīmes ūdensnotekas Jeruzalimka, ŪSIK kods 43536, rekonstrukcijai Kalkūnes un Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Jaundzintari”” uzsākt projektēšanu liellopu novietnes 200 govīm būvniecībai „Dzintari”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Jaundzintari”” uzsākt projektēšanu garāžas ar katlu telpu būvniecībai „Palabiški -15”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Žuravskai uzsākt projektēšanu pirts būvniecībai un esošās pirts demontāžai „Ezerkrasti”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”uzsākt projektēšanu Valsts nozīmes ūdensnotekas Šaušupe, ŪSIK kods 43382, rekonstrukcijai Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”uzsākt projektēšanu Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalupe ŪSIK kods 43254, rekonstrukcijai Kalupes, Dubnas un Maļinovas pagastos, Daugavpils novadā

Atļaut A.Stepančukam uzsākt projektēšanu dīķa ierīkošanai „Robežnieki”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”uzsākt projektēšanu Valsts nozīmes ūdensnotekas Longa ŪSIK kods 43394, rekonstrukcijai Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Sadales tīkls” uzsākt projektēšanu TP-1120 un 0,4 kV GVL L-1, L-3 un L-5 rekonstrukcijai Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Ivanovai uzsākt projektēšanu pirts un malkas škūņa būvniecībai, esošās ēkas 12 m2 demontāžu d/s „Spārīte”, z.gab. Nr. 128, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Fiļipovai uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukciju par kafeinīcu (1.kārta) un atpūtas un sporta kompleksa būvniecību (2.kārta) „Goftembergs”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”uzsākt projektēšanu Valsts nozīmes ūdensnotekas Veižalka ŪSIK kods 435262, rekonstrukcijai Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Grinčukam uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas demontāžai „Markova 7”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Zinkevičam uzsākt projektēšanu mēslu krātuves 30 m2 būvniecībai „Saliena 2”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Ļipatovam uzsākt projektēšanu mēslu krātuves 250 m2 būvniecībai „Aizsiļi”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Gasparovičam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Geri”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Krušinam uzsākt projektēšanu dīķa ierīkošanai „Zariņi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”uzsākt projektēšanu Valsts nozīmes ūdensnotekas Marjanovka ŪSIK kods 43714, rekonstrukcijai Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Jančevskim uzsākt projektēšanu dzīvojamās mājas demontāžai „Galdiņi”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Vingrim veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, lit.1 rekonstrukciju par palīgēku, saimniecības ēku lit.4; 5; 10 rekonstrukciju par atpūtas māju ar pirti „Ezermaļi”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Pārpucim veikt 6 (sešu) saimniecības ēku būvniecību „Rītausmas”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā