DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2011.GADA AUGUSTU

Augusts.

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt ūdensvada rekonstrukciju Ambeļu ciemā 2. kārtu, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut E.Steļmakai veikt pirts ar mansardu būvniecību „Upmaļi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Tele Tower” veikt mobilo sakaru stacijas (36 m masts un sakaru aparatūra) būvniecību „Lazdiņi”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut zemnieku saimniecībai „Ošusala” veikt lauksaimniecības tehnikas novietnes – darbnīcas būvniecību „Ošusala”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Ivanovam veikt garāžas, šķūņa, mazēkas būvniecību uz z.g. Nr.518 un pirts piebūves būvniecību uz z.g.Nr.341 d/b „Celtnieks”, z.g. Nr.341; 518 Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut I.Perunovai veikt dārza mājiņas un pirts būvniecību, esošās dārza mājiņas rekonstrukciju d/b „Celtnieks”, z.g. Nr.477, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut N.Korotkovai veikt pirts būvniecību „Cerība”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut S.Romanovskai veikt dīķa renovāciju, dzīvojamās mājas, pirts un garāžas būvniecību „Stropi – 42a”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut S.Romanovskai veikt dīķa renovāciju, dzīvojamās mājas, pirts un garāžas būvniecību „Stropi – 42a”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut L.Andrulei veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Gulbi 1”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut N.Lazarevai veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4” – 7, Cibuļovka, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Petrovskai veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4” – 2, Cibuļovka, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Z.Trubiņai veikt saimniecības ēkas nojaukšanu, vasaras mājas būvniecību Skolas ielā 7, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut L.Haritonovai veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Indrāni II”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā