DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2011.GADA DECEMBRI

Decembris.

Atļaut G.Vingrim veikt dziļurbuma 70 m iekīkošanu „Vecozoli”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Liepukalns” veikt lauksaimniecības šķūņa, mašīnu un tehnikas novietnes būvniecību „Liepukalns”, Rasnači, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Bambānam veikt dzīvojamās mājas būvniecību Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut F.Ņikitinam veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Lauku celtnieks”, z.g. Nr. 344, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Agrorans” veikt gaļas liellopu novietnes (420 m2) būvniecību Mazās Bērzlapas, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Uškurim-Barčim veikt elektrolīnijas rekonstrukciju „Brenči” , Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Garkulei veikt pirts būvniecību (5,4 x 5,4) d/b „44”, Maļutki, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Barritus” veikt liellopu nožogojuma žoga būvniecība ”Šeršnišķi -2”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut zemnieku saimniecībai „Pļaviņas” veikt cūku novietnes rekonstrukciju „Priedīši”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā