DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2011.GADA SEPTEMBRI

Septembris.

Atļaut Ņ.Rudzjai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Osinovka– 2”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut M.Suvorovam veikt dīķa ierīkošanu „Ezermala”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Tomaševičai veikt vasaras mājas, pirts, piebrauktuves ceļa un akas būvniecību „Tiklinieki”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Ivanovam veikt dzīvojamās mājas, pirts līdz 25 m2, saimniecības ēkas, garāžas būvniecību un dīķa ierīkošanu „Kolesniki”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Samohinai veikt pirts būvniecību d/b „Birkineļu dārziņi”, z.g. Nr.94, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Averčenko veikt pirts, saimniecības ēkas, kūts, šķūņa būvniecību „Medņi”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Cimoškam veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Randene – 4, dz.5, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut S.Gabrenam veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Randene – 4, dz.6, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Daugavpils ūdens” veikt maģistrālā cauruļvada no „Vingri I” uz „Vingri II” sūkņu staciju rekonstrukciju izstrādei Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III.kārtas ietvaros Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A/S „Latvijas Gāze” veikt maģistrālā gāzesvada Rīga – Daugavpils katodaizsardzības stacijas (KAS) Nr.20 rekonstrukciju Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” veikt 0,4 kV līnijas L-1 no TP-6145 rekonstrukciju Strodi, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Semjonovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Aizsili”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A. Anančonokam veikt pirts būvniecību „Šlapaki-4”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut B.Širinai veikt pirts9x12, garāžas 9×12 ar nojumi, žoga, ceļa nobrauktuves būvniecību un dīķa ierīkošanu „Skrudaliena 24a”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Skrudalienas pagasta pārvaldei veikt ūdensapgādes inženiertīklu būvniecību un rekonstrukciju, kanalizācijas tīklu būvniecību Silenes ciemā, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut F.Obodņikovam veikt 2 vasaras mājiņu būvniecību un piebrauktuves rekonstrukciju „Piekrastes”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā