DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA APRĪLI

Aprīlis.

Daugavpils novada domes Būvvaldes izsniegtie plānošanas – arhitektūras uzdevumi par 2012.gada aprīli:

Atļaut Demenes pagasta pārvaldei veikt ūdensvada rekonstrukciju Daugavpils novada Demenes pagasta Jāņuciema ciemā – Jāņuciema ciems, Demenes pagasts, Daugavpils novads

Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt 20 kv GVL LN24 no b.Nr.258 līdz TP-6363 rekonstrukciju Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Vērdiņai veikt pirts būvniecību (6x8m2) un dīķa palielināšanu (30x100m2) Rīgas ielā 27, Dubnā, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „DAUTKOM TV” veikt SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīklu būvniecību Ķieģeļu ielas 19 rajonā, Daugavpils novadā (1.kārtu) Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „DAUTKOM TV” veikt SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīklu būvniecību Kalkūnes ielas 14 rajonā, Daugavpils novadā (II.kārtu) Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut D.Stoļarovai veikt elektroietaišu ierīkošanu „Zemdegas”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Morozovam veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Dārza iela 53, dz.8, Randene, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut O.Stūriškam veikt biohumusa ražošanas ēkas būvniecību „Stūrīši”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut T.Minkevičai un V.Minkevičam veikt šķūņa būvniecību „Skrituļi”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut ZM Valsts meža dienestam veikt meža ugunsnovērošanas torņa „Smiltāji” rekonstrukciju Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Dzenei veikt pirts ar terasi būvniecību „Oši”, Kalniški, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut ZM Valsts meža dienestam veikt meža ugunsnovērošanas torņa rekonstrukciju Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Saņinai veikt vilnas pārstrādāšanas darbnīcas un smēdes būvniecību „Avotu ieleja”, Mazie Kokini, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Labonarskai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, pirts un šķūņa būvniecību Ilgas iela 22, Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VAS „Latvijas Valsts ceļi” veikt valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils –Lietuvas robeža (Medumi) km 113,12-134,70 rekonstrukciju Daugavpils novadā

Atļaut I.Skrimai veikt dārza mājiņas un pirts būvniecību d/s „Eglītes 2000”, z.g. Nr. 56, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Romanovskim veikt divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecību un dīķa ierīkošanu „Novaičuki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Boiko veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, saimniecības ēkas būvniecību, lit.003 nojaukšanu Daugavas ielā 18, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut K.Aizbaltei veikt pirts būvniecību „Viļuši 5”, Viļuši, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „DAUTKOM TV” veikt SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīklu būvniecību 18.Novembra ielā no Nr.323 līdz Nr.398 (II.kārtu) Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut ZM Valsts meža dienestam veikt meža ugunsnovērošanas torņa „Silene” rekonstrukciju „Silene”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Geižanam veikt kūts būvniecību „Petruški”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Latvijas valsts meži” veikt meža autoceļa „Starpezeru ceļš” rekonstrukciju (garums 1.400 km) Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Latvijas valsts meži” veikt meža autoceļa „Šķembu ceļš” rekonstrukciju (garums 1.100 km) Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Gorevai veikt dārza mājiņas un pirts rekonstrukciju d/s „Ozerki”, z. g. Nr.30, Sventes pagastā, Daugavpils novadā Atļaut V.Ančupānam veikt dīķa ierīkošanu „Ezeriņi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Rīgas Iļģuciema „Atmodas „ krievu baptistu draudzei veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Ligzdas” , Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Ozerskim veikt pirts un šķūņa līdz 25 m2 būvniecību „6”, Cīrulīši, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Pozdņakovai, P.Lobinai, D.Bogdanovam veikt pirts būvniecību „Sadnieki 20”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut G.Jegorovam veikt graudu glabātuves ar vasaras virtuvi buvniecību „Romaņi 1”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut ZM Valsts meža dienestam veikt meža ugunsnovērošanas torņa „Neibori” rekonstrukciju „Neibori”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā