DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA AUGUSTU UN SEPTEMBRI

Augusts.
Septembris.

Atļaut Ņ.Rudzjai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Osinovka– 2”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Grigorjevam veikt šķūņa būvniecību „Jevdokims”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt elektrolīnijas L-1 no TP-6013 rekonstrukciju c. Lipiniški, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Bīstamo atkritumu serviss” veikt biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecību „Šakališķi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt 20 kV GVL A st/.191 LN-26 no balsta Nr.90 līdz balstam Nr.123 rekonstrukciju c.Zemnickie, Ūdze, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Daugavpils novada pašvaldības „Strādnieku ielas” rekonstrukciju Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukciju Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut R.Pilatei veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Birkineļu dārziņi”, z. g. Nr.168, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Starinskim veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Dārza ielā 53, dz.9, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Grigorjevam veikt saimniecības ēkas un pirts būvniecību „Tatari”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut S. Dubovskim veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Dārza ielā 53, dz.5, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J. Geikinai veikt dzīvokļu apkures sistēmas rekonstrukciju Kalkūnes ielā 9, dz.3 un dz.6, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Dubovskim veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Dārza ielā 53, dz.7, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Č. Kondratam veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Mičurinietis”, z. g. Nr.279, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J. Usačovam veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Kalkūnes ielā 20, dz.43, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A. Blaževičam veikt pirts būvniecību Zemeņu ielā 2, d/s „Mičurinietis”, z. g. Nr.151, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut L.Tuktarovai veikt dārza mājiņas un lapenes būvniecību d/s „Mičurinietis”, z. g. Nr.27a, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Bižānam veikt pirts būvniecību d/s „Celtnieks”, z. g. Nr.368, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Ģ.Nemirskim veikt dzīvojamās mājas un pirts būvniecību „Dovina”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Šeškenam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju un žoga būvniecību „Jaunzemi”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut VAS „Latvijas dzelzceļš” veikt sliežu ceļa A tipa kapitālo remontu Līksna – C.P.383 km no km 376,38 līdz 382,93 km Daugavpils novadā
Atļaut I.Kazakevičai veikt dārza mājiņas un saimniecības ēkas būvniecību d/s „Latgale”, z.g. Nr.70, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut L.Žigarkovai veikt garāžas un malkas šķūņa būvniecību „Ezerkalves”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut K. Daukštai veikt dzīvojamās mājas, šķūņa un nobrauktuves būvniecību „Meldri”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Naujenes pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Dzirnavas-MRS” no 0.000- 0.580 km posmu rekonstrukciju Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Naujenes pagasta pārvaldei veikt „’aču pamatskolas rekonstrukciju Muzeja ielā 2, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „MARK INVEST LATVIA” veikt „Butiški” karjera smilts-grants un smilts atradnes izstrādes Butiškī, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L- 2 no TP m- 6160 Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut I. Vilcānam veikt pirts būvniecību „Lāči 30C, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut R.Ruskulei veikt dārza mājiņas rekonstrukciju un šķūņa būvniecību Augļu iela 23, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut VAS „Latvijas dzelzceļš” veikt sliežu ceļa A tipa kapitālo remontu Izm.p. Sergunta – Nīcgale – Vabole, no km 350,13 līdz 370,04 km Daugavpils novadā
Atļaut „VITRONIC BALTICA UN PARTNERI” komandītsabiedrībai veikt īslaicīgas lietošanas būves – stacionāro ātrumu mērierīču ietvaru uzstādīšanu uz autoceļa P-68 Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „AD Biogāzes stacija”veikt barošanas iekārtas novietnes būvniecību „Skaista”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils Universitātei veikt mežu bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas rekonstrukciju „Ilgas”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils Universitātei veikt mežu bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas rekonstrukciju „Ilgas”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut E. Kalalim veikt pagaidu ēkas, šķūnis un nojumes būvniecību „Briežu sala”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Augstkalnu Druvas” veikt diģestāta uzglabāšanas lagūnas un piebrauktuves būvniecību „Augstkalni-2”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Grāviņi – Vecie Tokari” rekonstrukciju Višķu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Grāviņi –Višķu tehnikums” rekonstrukciju Višķu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Ņ. Smanei veikt pirts un šķūņa būvniecību „Orions”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā