DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA FEBRUĀRI

Februāris.

Atļaut V.Ivanovai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Marčenko mājas”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Seļivanovam veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Daugava”, z. g. Nr.361, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Jacenko veikt dzīvojamās mājas un pirts būvniecību „Līdumnieki -3”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Smilginam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Smildziņi -1”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut E.Gribačenokam veikt dzīvojamās mājas būvniecību un esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par saimniecības ēku „Lapsiņas”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Vasiļonokai veikt dzīvojamās mājas piebūves būvniecību „Partizāni”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R.Siņavskim veikt dārza mājiņas piebūves un pirts būvniecību d/s „Ļūbaste 1”, z.g. Nr.266, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Vronskim, M.Saveļjevam un D.Saveļjevam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Bandinieki”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Desjatkovai veikt esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par šķūni un dzīvojamās mājas būvniecību „Ērgļi -1”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Žigarkovai veikt pirts, lapenes, laivu eliņa un piebrauktuves būvniecību Ilgas iela 58, „Ezerkalves”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Turevičai veikt dārza mājiņas būvniecību „Vasarnīcas”, z.g. Nr. 245, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Ļ.Derukai veikt pirts 6×7 būvniecību „Voitiški -3”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģionam veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-3 no TP-6271 Zūsānu ciemā,Višķu pagastā, Daugavpils novadā