DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA JŪLIJU

Jūlijs.

Atļaut Ambeļu ciema attīstības biedrībai „Cerība” veikt teritorijas labiekārtošanu un atpūtas vietas ierīkošanu „Ganības -1”, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Ambeļu pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Ambeļi – Graiži rekonstrukciju Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Ambeļu pagasta pārvaldei veikt Graižu tilta rekonstrukciju Graižu tilts, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Biķernieku pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Krivošejevo – Krivini” rekonstrukciju Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” veikt 20 kV GVL LN-24 no b.Nr.426 līdz b.Nr.461 rekonstrukciju Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Demenes pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „ Bērzkalni – Razvilka” rekonstrukciju 2 kārtās Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Putānei veikt šķūņa rekonstrukciju par garāžu „Baiki”, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Dubnas pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Dubna – Bicāni – Zeiļi – Medupes upe” rekonstrukciju 2 kārtās Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut I.Skurjatei veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Kalkūnes ielā 7, dz.1, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Fjodorovai-Jakovļevai veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Kalkūnes ielā 9, dz.2, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Ļ.Fadejevai veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Ķieģeļu ielā 2, dz.2, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Baikam veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Kalkūnes ielā 7, dz.6, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut R.Titovam veikt dīķa ierīkošanu „Liepkalni 2”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” veikt TP-6409 rekonstrukciju un sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-1, L-3 no TP-6409 c.Samsonovka, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A/S „Sadales tīkls”, veikt 10 kV LN 0332 – 400 būvniecību Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Kūlīši – Randene” rekonstrukciju Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Kalupes pagasta pārvaldei uzsākt „Ūdenssapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Daugavpils novada Kalupes pagasta Kalupes ciemā” projekta izstrādi
Atļaut Kalupes pagasta pārvaldei veikt Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukciju Lielā ielā 35, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Morkoniški – Ruži” rekonstrukciju Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Januškevičam veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību, piebraucamā ceļa, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu un elektroapgādi „Glorijas”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Gaukam veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību, piebraucamā ceļa, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu un elektroapgādi „Pavasaris”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Barkovskim veikt dzīvojamās mājas ar garāžu būvniecību „Piena ceļš”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut K.Pastejevam veikt pirts būvniecību „Kadiķi”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Laucesas pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Vizuļi-Podlipi” un „Vizuļi-Vizbuļi” rekonstrukciju Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Līksnas pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Aužguļāni – Rīga – Daugavpils šoseja” rekonstrukciju Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Valsts ceļš – Kurpeņišķi – Jancišķi” rekonstrukciju Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Medumu pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Liepnieki – Atvari” rekonstrukciju Medumu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Saveļjevai veikt dārza mājiņas un šķūņa rekonstrukciju Augļu iela 25, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut G.Ignatjevai veikt garāžas rekonstrukciju Muzeja iela 1a, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Požarskim veikt saimniecības ēkas būvniecību „Meža gailīši”, c. Cirši, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Naujenes pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Butiški – Židino” rekonstrukciju Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Nīcgales pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Ozoli – Avotiņi” rekonstrukciju „Kalnišķi”, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Salienas pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „ Sergejevka-Saliena”, „Stenderi–Ormaņi–Adamovo-Šļapaki” un „Šļapaki (darbnīca)” rekonstrukciju Salienas pagastā, Daugavpils novadā