DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA JŪNIJU

Jūnijs.

Atļaut L.Dreikšenai veikt kameņu audzēšanas novietnes būvniecību Kondavnīki, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Briežu dārzs KRAUKĻI” veikt briežu dārza KRAUKĻI žoga rekonstrukciju „Vāveres 1”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Kumeļš” veikt lauksaimniecības nojumes un šķūņa būvniecību „Avotiņi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt pirts rekonstrukciju Jubilejas iela 2, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „EKO RABBIT” veikt lauksaimniecības šķūņa būvniecību „Ozolgatve”, Salieši, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut M.Konovalovam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Dzimtas”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Jaunie Vecozoli” veikt plastmasas tvertņu izstrādājumu ceha un noliktavas būvniecību „Skudriņas”, Munciški, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Kovaļovam veikt šķūņa rekonstrukciju par elektrisko ģeneratoru ražošanas un remonta cehu „Kovšuliški -1”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Ž.Skromānei veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Vasarnīcas”, z.g. Nr. 201, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Latvijas Energoceltnieks” veikt stacionāro ātrumu mērierīču ietvaru uzstādīšanu uz autoceļa A-13 Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Latvijas Energoceltnieks” veikt stacionāro ātrumu mērierīču ietvaru uzstādīšanu uz autoceļa A-13 c.Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „JUZEFOVA” veikt graudu kaltes ēkas būvniecību, fermas rekonstrukciju par ražotnes ēku (vermikomposta) ražošanai „Juzefova -5”, c.Juzefova, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Naujenes pagasta pārvaldei veikt Naujenes pagasta Lociku ciema Vienības ielas un stāvlaukumu rekonstrukciju c.Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Naujenes pagasta pārvaldei veikt četru nojumju ar kad.apz. 4474 006 0226 005; 4474 006 0226 006; 4474 006 0226 007; 4474 006 0226 008 nojaukšanu un jaunu būvniecību, Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „LAMARI” veikt lauksaimniecības šķūņa būvniecību „Jāņupe”, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut S.Nareļam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Tēraudi -1”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Daugavas loki” veikt žoga būvniecību „Māras”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Calko veikt nojumes un saimniecības ēkas būvniecību „Saulceri”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Augstkalnu Druvas” veikt lauksaimniecības tehnikas servisa centra būvniecību „Skaista”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „JORDAN POLYMERS” veikt katlu mājas rekonstrukciju par plastmasas iepakojuma ražošanas cehu „Pie upītes”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut R.Jonānam veikt teļu mītnes, cieto mēslu krātuves, graudu glabāšanas šķūņa būvniecību „Stārķi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „EKO PAIPALAS” veikt paipalu uzturēšanas kompleksa būvniecību „Rieksti 1”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Petrovam veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/b „Maļutki, z.g.Nr.165, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Daugavas loki” veikt pārtikas produktu pirmapstrādes ceha būvniecību „Ati”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „AUDIZHEE” veikt koka produkcijas ražošanas ceha būvniecību „Dunduri”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „AV CREWING” veikt kūts ēkas rekonstrukciju par koka produkcijas ražošanas cehu „Elerne 9”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Serovam veikt pirts būvniecību „Galdnieki”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „KD Latgale” veikt pārtikas produktu pirmapstrādes ceha, skābbarības tvertnes un žoga būvniecību (2 kārtās) „Dvesmes”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „KD Latgale” veikt vieglās rūpniecības ražošanas ēkas būvniecību „Bērzi”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut I.Vasiļjevam veikt piena mājas būvniecību „Flokšu mājas”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A/S „LATGALES BEKONS” veikt esošo piebrauktuvju rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu „A/S Latgales bekons” 1, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut z/s „Veiskupiški”, veikt lauksaimniecības produkcijas šķūņa būvniecību „Veiskupiški”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā