DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA MAIJU

Maijs.

Atļaut SIA „SZMA” veikt 0,4 kV L-2 no TP-6585 rekonstrukciju Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Kosoņai veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Rīti”, Dubnā, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt Randenes ciema centralizētas siltumapgādes siltumtīklu būvniecību c.Randene, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Morozovam veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Dārza iela 53, dz.8, Randene, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut P.Rončam veikt dzīvojamās mājas un pirts būvniecību „Galdnieki 22”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Stūriškai, A.Stūriškai, J.Ancānei veikt esošā šķūņa nojaukšanu un šķūņa būvniecību „Stūrīši”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Z/s „Purlands” veikt etnogrāfiskā brīvdabas parka izveidošanu „Ausmas”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut E.Beinarovičam veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Ļūbaste 1”, z.g. Nr.16, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Latvija BIO” veikt dabīgās kosmētikas pārstrādes ceha un pārtikas produktu ražotnes būvniecību „Rema”, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R.Kurpniekam veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas un nobrauktuves būvniecību „Gāgas”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Locikai veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, kūts būvniecību, elektroapgādi, dīķa ierīkošanu „Lazdaiņi” Viļušu c., Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Baļčūnei veikt saimniecības ēkas būvniecību Ļesovčizna -5”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt nojumes šķeldas glabāšanai būvniecību Muzeja ielā 3, Lociku ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut zemnieku saimniecībai „Vecpils” veikt liellopu novietnes rekonstrukciju „Ganāmpulks”, Vecpils, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Skrudalienas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo draudzei veikt garīgās izglītības centra rekonstrukciju „Skrudaliena-8”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Agafonovai veikt esošās piebūves nojaukšanu un dzīvojamās mājas piebūves būvniecību „Jurgi”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Lazarevai veikt žoga būvniecību „Tabore -7”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Tabores pagasta pārvaldei veikt estrādes būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Tabores pamatskolā, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Tabores pagasta pārvaldei veikt stāvvietas ierīkošanu pie daudzfunkcionālā sporta laukuma Tabores pamatskolā, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Daugavas loki” veikt liellopu novietnes 495 govīm, šķidrmēslu un cietmēslu krātuves, slaukšanas zāles ar uzgaidāmo laukumu un profilaktoriju, jaunlopu novietnes, barības uzglabāšanas novietnes, skābbarības laukumu un lauksaimniecības šķūņa 3 kārtās būvniecību „Ati”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „DEMP” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-3 no TP-1160 (rekonstrukciju) Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut D.Paukštei un G.Baltvilkam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju un piebūves būvniecību „Laukmaļi”, Pokšāni, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā