DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA MARTU

Marts.

Atļaut Demenes pagasta pārvaldei veikt ūdenssaimniecības attīstību Daugavpils novada Demenes pagasta Jāņuciema ciemā – notekūdeņu kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju Jāņuciema ciemā, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Ceļsam veikt mēslu krātuves 40×40 un jaunlopu novietnes 20×40 būvniecību „Līdumi 1”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt ūdenssaimniecības attīstību Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenes ciemā:
1. Ūdensapgādes sistēmu rekonstrukciju;
2. Notekūdeņu kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju Randenes ciemā, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „SZMA” veikt L-1 un L-2 rekonstrukciju no TP-6476 Nagļi, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut P.Vinogradovam veikt dārza mājiņas piebūves un žoga būvniecību d/s „Kooperators”, z.g. Nr.1 Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Petrovičam veikt pirts būvniecību „156”, Pavasaris, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut D.Romanovskai veikt garāžas būvniecību „Dūjas”, Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut AS „Latvijas valsts meži” veikt meža autoceļa „Klepiņu autoceļš” rekonstrukciju (garums 3.400 km) Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Bubnovai veikt dīķa ierīkošanu „Cekuļi”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Kasjkovai veikt šķūņa un pirts būvniecību d.b. „Ļesnoje 150”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut B.Fedorovičam veikt kūts un šķūņa būvniecību „Jaunrieksti”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā