DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2012.GADA OKTOBRI

Oktobris.

Atļaut SIA „Bīstamo atkritumu serviss” veikt sadzīves atkritumu šķirošanas iecirkņa būvniecību „Šakališķi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut E.Savičam veikt dzīvojamās mājas, pirts, siltumnīcas un saimniecības ēkas būvniecību Strādnieku ielā 6, Randenē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Možeiko veikt dzīvojamās mājas, garāžas un saimniecības ēkas būvniecību „Romanišķi -1”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut N.Bučelei veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību Bučeļi, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas rekonstrukciju par sociālo māju Dārza ielā 55, c.Randene, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Rubīnam un T.Kauzovai veikt dzīvojamās mājas, garāžas un pirts elektroapgādi „Dubki”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut R.Krejerei veikt dīķa ierīkošanu Novosjolov ielā 1, Laucesā, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt 20 kV 6 VL LN-21 no A-21-1 līdz A-21-2 rekonstrukciju Viduspoguļankā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-1 no TP – 1117, c.Kirups, Kalniški, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Līksnas Romas katoļu draudzei veikt Līksnas katoļu baznīcas torņa kāpņu būvniecību Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Hristenko veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Celmu māja”, Maļinova, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut O.Gerasimovam veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību „Sventiņi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Meinertam veikt pirts un garāžas būvniecību „Mauriņi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Maļuhinam veikt pirts būvniecību un dīķa ierīkošanu „Ozoliņi”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā