DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2013.GADA APRĪLI

Aprīlis.

Atļaut VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” veikt optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbus Latgales plānošanas reģionā. Objekts Daugavpils -1, Trase A – 13, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

Atļaut A.šļapkovam un Ņ.Šļapkovai veikt dīķa ierīkošanu „Vizbuļi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Vasiļjevam veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Mičurinietis”, z. g. Nr.48/3 , Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas daļas Nr. C nojaukšanu, būves kad. apz. 4462 003 0378 003, Lielā ielā 43, Kalupē, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” veikt optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbus Latgales plānošanas reģionā. Objekts Daugavpils -2, Daugavpils pilsētas robeža – Laucesas pagasts un Medumu pagasts, Daugavpils novadā

Atļaut J.Sokolovskim veikt dzīvojamās mājas verandas būvniecību Liepziedu ielā 80, Liepziedi, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Drizlionokam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Kumelītes”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Nīcgales keramzīts” veikt noliktavas demontāžu (kad. apz. 4476 006 0015 028), „Nīcgales keramzīts”, Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt siltumtrases rekonstrukciju Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā, c. Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R.Jonānam veikt dzīvojamās mājas, zaļbarības tranšejas, saimniecības ēkas, kūts rekonstrukciju un nojumes rekonstrukciju par jaunlopu novietni „Stārķi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „EKO PAIPALAS” veikt paipalu uzturēšanas kompleksa būvniecību „Rieksti 1”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Foran Real Estate”veikt siltumnīcu būvniecību „Brāļi”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” veikt optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbus Latgales plānošanas reģionā. Objekts Daugavpils -3, Daugavpils pilsētas robeža – Tabores pagasts un Salienas pagasts, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt remonta un tehniskās apkopes ēkas telpu grupu rekonstrukciju par katlu māju un siltumtrases pieslēguma izbūvi, „Mehāniskās darbnīcas”„24 A”, Višķu tehnikums, Višķu pagastā, Daugavpils novadā