DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2013.GADA FEBRUĀRI

Februāris.

Atļaut SIA „Svaigais gaiss” veikt viesu nama rekonstrukciju, 2 ēdināšanas bloku būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un tūrisma infrastruktūras paplašināšanu „Dervanišķi -1” -1, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Podobai veikt garāžas būvniecību Strādnieku iela 4, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut N.Klopovam veikt malkas šķūņa būvniecību Vījgriežu iela 14, Maļutki, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut z/s „Mantinieki” veikt meliorācijas sistēmas rekonstrukciju Kirupē, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, „Līči”, Sterikāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Atļaut z/s „Mantinieki” veikt meliorācijas sistēmas rekonstrukciju „Gančevski”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada domei veikt doktorāta telpu rekonstrukciju Vienības ielā 5 – 17, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt atpūtas vietas „Bruņinieku laukums” labiekārtošanu Pilsmala, Vecpils, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Dominium Insurance Consultings” veikt sporta laukuma būvniecību un labiekārtošanu “Podozjorki M”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut T.Lapkovskai veikt garāžas un noliktavas rekonstrukciju ”Nomale -1”, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut IK „FeDo”veikt artēziskā urbuma ierīkošanu tūrisma mītnei „Smiltaines”, „Smiltaines”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā