DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2013.GADA JANVĀRI

Janvāris.

Atļaut D.Petrovam veikt dzīvojamās mājas būvniecību un esošās dzīvojamās mājas demontāžu „Osinovka”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Biķernieku pagasta pārvaldei veikt ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju un izbūvi, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un attīrīšanas iekārtu izbūvi Biķernieku ciemā, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Kumeļš” veikt lauksaimniecības nojumes un šķūņa būvniecību „Strautiņi 2”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „SZMA” veikt 20kV GVL LN-24 no atdalītāja A-24-6 līdz TP-6363 renovāciju Demenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut V.Zeilem veikt šķūņa (kad.Nr.4452-002-0233-007) nojaukšanu Nākotnes ielā 15, Dubnā, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Kosolapkinam veikt dārza mājiņas būvniecību d/s „Ļūbaste”, z.g. Nr.349, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut z/s „Mežmalas” veikt vasaras virtuves rekonstrukciju par ēdināšanas bloku un katlu mājas ar siltumtīklu būvniecību „Mežmalas”, Baraviki, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Pk 19+93” veikt Laucesas tilta autoceļā A 13 Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža 163,4 km rekonstrukciju Medumu pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Jefremkinam veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību „Vecpils 36”, Vecpils, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut E.Rimšam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju un pirts līdz 25 m2 būvniecību ”Vitaniški 10”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Antaris” veikt atpūtas mājas būvniecību „Tūrisma komplekss Silene”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „AVAN GARDEN” veikt saimniecības ēkas būvniecību “Kalnu Pūpoli”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Geidānam veikt strausu mītnes, saimniecības ēkas, nožogojumu no horizontālām koka sijām un nožogojuma no metāla sieta būvniecību „Laurkalni”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut J.Geidānei veikt nožogojumu no horizontālām koka sijām un nožogojuma no metāla sieta būvniecību „Laurkalni -2”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut A.Pozdņakovai un D.Bogdanovam veikt pirts būvniecību „Sadnieki -20”, Sadnieki, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut Tabores pagasta pārvaldei veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-1 no TP-6087 „Sadnieki, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
Atļaut SIA „Arodīpašums” veikt Virognas atpūtas bāzes rekonstrukciju Svilišķi-1, Meža Svilišķi, Višķu pagastā, Daugavpils novadā