DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2013.GADA JŪLIJU

Jūlijs.

Atļaut O.Matisānam un J.Matisānam veikt esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par klēti un dzīvojamās mājas būvniecību „Silmalas”, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut O.Matisānam un J.Matisānam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Alkšņu mājas”, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Kumeļš” veikt meliorācijas sistēmas, hidrotehbiskās būves (caurteka) rekonstrukciju „Priekuļi”, „Vabolītes”, „Strautiņi 2”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” veikt sadzīves atkritumu poligona „Cirīši” infrastruktūras būvniecību „Šakališki”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut K.Kardelei veikt pirts, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību un dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Peski 2/20”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Kjaram un I.Rogožinskai (Irena ROGOZHINSKAYA), veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju Alejas ielā 23, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Pupinam veikt dzīvojamās mājas, garāžas, pirts un saimniecības ēkas būvniecību „Saules stari” Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Bohānei veikt saimniecības ēkas būvniecību „Zariņi”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut L.Roļščikovai veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēku, pirts, laivu piestātnes novietnes būvniecību „Stūrīši”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Sventes pagasta pārvaldei veikt ceļa „Bangas – Rožlauki” 0,000 km – 0,500 km rekonstrukciju Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut P.Pilinovičam veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4” – 3, Ciboļovka, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Arodīpašums” veikt ēdināšanas bloka un atpūtas ēkas ar bioloģiskām attīrīšanas iekārtām un ūdens piegādes būvniecību „Svilišķi-1”, „Svilišķi -3”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā