DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2013.GADA JŪNIJU

Jūnijs.

Atļaut z/s „Silmalas” veikt liellopu kūts piebūves būvniecību „Silmalas -K”, Ambeļi, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R.Baranovskim veikt pirts būvniecību „Ceriņi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Bartkevičai veikt šķūņa demontāžu un garāžas būvniecību Liepziedu ielā 19, Liepziedi, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Bogdanovičai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju d/s „Kooperators”, z.g. Nr.115, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada domei veikt brīvdabas estrādes būvniecību Līksnas pagasta „Muižas parkā”, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada domei veikt Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Mežciems – Ļūbaste” 0.00 – 2.100 km rekonstrukciju Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Maļinovas pagasta pārvaldei veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju Maļinovas ciemā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Maļinovas pagasta pārvaldei veikt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju „Zaļumi”, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Bogdanovam un N.Gržibovskai veikt dzīvojamās mājas piebūves būvniecību Alejas ielā 38, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Jevsejevam veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts garāžas būvniecību un elektroapgādes pieslēgumu „Kriškāni”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Jefremkinam veikt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecību un dīķa ierīkošanu „Vecpils 36”, Vecpilī, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Popkovam veikt šķūņa rekonstrukciju „Meža ielā 8, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt atpūtas vietas „Dinaburga – Viduslaiku pils” labiekārtošanu Pilsmala, Vecpils, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt muzeja ēkas Nr.1 renovāciju, ēkas Nr.2 izbūvi un teritorijas labiekārtošanu „Vecticībnieku sēta”, Slutišķos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Alihimovičai veikt pirts būvniecību „Melāņi” Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut E. Zavadskim veikt atpūtas mājiņas, garāžas būvniecību un dīķu labiekārtošanu „Ozerki” Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Larionovai veikt pirts būvniecību „Vāveres”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Mislinai veikt dzīvojamās mājas un pirts būvniecību „Ezerlejas -1”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Čepuļonokai veikt dzīvojamās mājas un garāžas būvniecību „Ziemeļi”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā