DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2013.GADA MAIJU

Maijs.

Atļaut A.Vansovičam veikt atpūtas mājas un šķūņa būvniecību „Vidzeri”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Petrovičam veikt šķūņa rekonstrukciju par palīgēku Komunālā ielā 108 dz.4, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Semjonovam veikt atpūtas mājas būvniecību un dīķa ierīkošanu „Mālkalne”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Dabas aizsardzības pārvaldei veikt stāvlaukuma un skatu torņa izbūvi projektā „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta”Dabas parks „Daugavas loki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Nīcgales ciema katlu mājas un centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju II kārtas Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Silenes Romas katoļu draudzei veikt kapsētas teritorijas paplašināšanu „Silenes Romas – Katoļu baznīca”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VAS „Valsts nbekustamie īpašumi” veikt robežkontroles punktu degvielas daudzuma noteikšanas iekārtu un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukumu izbūvi robežkontroles punktā „Silene”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut zemnieku saimniecībai „Tālskati” veikt liellopu novietnes 50 govīm būvniecību „Tālskati”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut F.Obodņikovam veikt vasaras mājiņu (4 gab.), artēziskās akas būvniecību un pagalma rekonstrukciju „Piekrastes”, „Mežrozes” Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Rīgas Iļģuciema „Atmodas „ krievu baptistu draudzei veikt atpūtas mājiņu (4 gab.) būvniecību „Ligzdas”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Geidānam veikt žoga būvniecību „Laurkalni”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Geidānei veikt žoga būvniecību „Laurkalni -2”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Soldatjonokam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, pirts, šķūņa un siultumnīcas būvniecību „Sniedzes”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Kovaļevskai veikt lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecību Červonka 99, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut zemnieku saimniecībai „Zeitiški-3” šķūņa būvniecību „Zeitiški -3”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā