DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2013.GADA MARTU

Marts.

Atļaut SIA „EXPERIENCE” veikt dārzeņu un sakņu noliktavas būvniecību „Kalni”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Biķernieki -GRAS”veikt hidromeliorācijas sistēmas rekonstrukciju „Biķernieki -GRAS”, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Gnusinai veikt saimniecības ēkas būvniecību „Saules stars”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut I.Kasķevičam veikt pirts būvniecību „Dvīņi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut G.Māliņam un N.Ciršai veikt dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēku būvniecību „Baltkāja -1”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut l.Ukraincevai veikt dārza mājiņas un saimniecības ēkas būvniecību d/s „Mičurinietis”, z. g. Nr.116 , Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Z.Pozdņakovai veikt nobrauktuves būvniecību „Kalīši H”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Bolhovitinam veikt darbnīcas rekonstrukciju, katlu mājas un garāžas būvniecību „Rozes”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Agro IB” veikt viesu mājas būvniecību „Pīlādži 1”, Aužguļāni, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Pļaviņas”veikt hidromeliorācijas sistēmas rekonstrukciju „Stirnas”, „Ezermaļi”, „Tulpes”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā, „Līdumi -1”, „Pļaviņas”, Līksnas pagastā , Daugavpils novadā

Atļaut SIA „ERIKO plus” veikt atpūtas namiņu (5 gab.), piknika laukumiņu (5 gab.), volejbola laukuma (1 gab.), tenisa korta (1 gab.) būvniecību un teritorijas labiekārtošanu „Pļaviņi”, „Skaista”, „Skaista -1”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu L-2 no TP-6556 c.Pabērži, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut T.Timofejevai veikt dārza mājiņas rekonstrukciju un saimniecības ēkas biebūves būvniecību d/s „Lauku celtnieks”, Vasarnīcas ielā, z.gab. Nr.231, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Mihejevam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju Strādnieku ielā 8, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut R.Dukšinskim veikt palīgēkas būvniecību „Stropica 20a”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Ezerzeme” veikt hidromeliorācijas sistēmas rekonstrukciju „Ezerzeme”, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” veikt LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšanu un izbūvi posmā no Līvānu un Daugavpils novadu robežas līdz Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas robežai, Daugavpils novadā, Daugavpils novads (A-13, P-64, P-58 autoceļu nodalījuma joslā)

Atļaut VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” veikt LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšanu un izbūvi posmā no Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada robežas līdz Preiļu novadu robežai, Daugavpils novadā, Daugavpils novads (A-6, A-14, P-67 autoceļu nodalījuma joslā)