DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA APRĪLĪ

Aprīlis.

– Atļaut SIA „Dabas Resursu Fonds” veikt dīķa ierīkošanu „Reinišķi 10”, Biķernieku pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Dvietes pagasta padomei uzsākt projektēšanu autoceļa „Mednieki-Liepziedi-Centrs” 0,000-2,050 rekonstrukcijai Dvietes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „BITE LATVIJA” veikt mobilā telefona bāzes stacijas un sakaru torņa celtniecību „Uzkalniņi” Medumu pagastā, Daugavpils rajonā