DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA AUGUSTĀ

Augusts.

– Atļaut SIA „Dvinska” veikt ielu tīkla, elektroapgādes, ūdensapgādes ierīkošanu un 7 vienģimenes dzīvojamo māju būvniecību „Dubovka”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā