DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA DECEMBRĪ

Decembris.

– Atļaut A.Kondrovskim-Kudrjavskim veikt artēziskā urbuma un elektroapgādes būvniecību „Gundegas – 1” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Līksnas pagasta padomei veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju Līksnas ciemā, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Gaževam veikt dārza mājas un šķūņa būvniecību „13” d/s Eglīte, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Siņevičam veikt piebraucamā ceļa izbūvi „Diļeviči 12” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut N.Saveļjevai veikt dzīvojamās mājas ar mansardu un pirts būvniecību „Melni akmeni”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Semjaņņikovam veikt dzīvojamās mājas, pirts un malkas šķūņa būvniecību, elektroapgādi, artēziskais urbumu un piebraucamā ceļa izbūvi „Ostrovs D”, Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Valainim veikt nojumes virs lieveņa, malkas šķūņa būvniecību, iežogojumu sunim M.Smilšu ielā 13, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Timšānam veikt šķūņa un nojumes (2 gab.) būvniecību, kūts un šķūņa jumtu seguma renovāciju „Kalvāni”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā