DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA JANVĀRĪ

Janvāris.

– Atļaut SIA „Kurcums” veikt dzīvojamās mājas elektroapgādes projektēšanu „Kurcums-1”, Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Salienas pagasta padomei uzsākt projektēšanu autoceļa „Līdaki-Kapari-Jankiški-Upeslīči-Rožlauki” 3,100-5,631 rekonstrukcijai Salienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Porcelet” veikt fermas elektroapgādes projektēšanu „Porcelet”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Dunduru pļavas” veikt lauku mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecību, artēziskā urbuma ierīkošanu, elektropieslēgumu „Dunduri”, Subates pilsētā ar lauku teritoriju, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Real Exclusive” veikt detālplānojumu ģimeņu māju apbūvei „Osinovka” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā