DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA JŪLIJĀ

Jūlijs.

– Atļaut Ambeļu pagasta padomei veikt attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Ambeļu c., Ambeļu pagastā Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „ Latvijas Energoceltnieks” veikt būvniecību LMT bāzes stacija „ Dubna ŪT”

– Atļaut Ilūkstes novada domei veikt sporta un atpūtas centra būvniecību Stadiona ielā 1, Ilūkstē

– Atļaut Medumu pagasta padomei veikt Medumu pagasta iestāžu apkures sistēmas rekonstrukcija (Medumu vidusskola – Alejas iela 20, Medumu FVP – Alejas iela 13a, Medumu vidusskolas darbnīcas – Alejas iela 13, Medumu pagasta Tautas nams – Alejas iela 2) Medumu ciemā, Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Demnes pagasta padomei veikt atdzelzošanas stacijas būvniecību „Jāņuciems” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Daugavpils lidosta” veikt Daugavpils lidostas būvniecību Lociku c., Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Naujenes pagasta padomei veikt Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” ēkas renovācijas un siltināšanas projekta izstrādi Alejas ielā 2, Kraujas c., Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „BITE LATVIJA” veikt telekomunikāciju sakaru masta un bāzes stacijas celtniecību „Zelmeņi” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā