DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA JŪNIJĀ

Jūnijs.

– Atļaut SIA „BITE LATVIJA” veikt telekomunikāciju sakaru masta un bāzes stacijas celtniecību „Bebri” Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A/S „Latvenergo” ST „Austrumu reģions” veikt elektroapgādes līniju rekonstrukciju 0,4 kV fīderu L-5 no TP-1384 saīsināšanu c.Sīļi, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Laucesas pagasta padomei veikt pašvaldības bibliotēkas ēkas rekonstrukciju c.Laucesa-19 1.kārtu, c.Laucesa-19, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Laucesas pagasta padomei veikt Mirnija ciema ielu apgaismojumu, c.Mirnijs, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „RIO” veikt optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas celtniecību c.Vecstropi, Naujenes pagastā , Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Energomotāžprojekts” veikt rekonstrukcija, fīderu garuma saīsināšana no TP-6054 L-3 c.Ezerņa, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A/S „Latvenergo” ST „Austrumu reģions” veikt elektroapgādes līniju rekonstrukciju 0,4 kV fīderu L-2 no TP-1004 saīsināšanu c.Gorovaja, Sventes pagastā Daugavpils rajonā