DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA MARTĀ

Marts.

– Atļaut SIA „Zanna” lauku tūrismam izmantojamo divu mājiņu būvniecību „Zana” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Con Exite” veikt akmens pārstrādes ražotnes būvniecību „Anda”, Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Dvienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldei veikt Valsts nozīmes ūdensnotekas ŪSIK kods 43522 (Augstiņas) rekonstrukciju Vaboles pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Vecasalienas pagasta padomei veikt kluba rekonstrukciju „Vecsaliena 1”, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā