DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA NOVEMBRĪ

Novembris.

– Atļaut SIA „BITE LATVIJA” veikt mobilā telefona bāzes stacijas un sakaru masta celtniecību „Sudrabiņi” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Daugavpils Universitātei veikt artēziskā urbuma būvniecību Mācību bāze „Ilgas”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā