DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA OKTOBRĪ

Oktobris.

– Atļaut SIA „Vega VV” veikt veikala rekonstrukciju Ķieģeļu ielā 1, Kalkūne, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Dvinska” veikt ielu tīkla, elektroapgādes, dziļurbuma, ūdensapgādes ierīkošanu un 23 vienģimenes dzīvojamo māju būvniecība ar bioloģisko attīrīšanas iekārtu ierīkošanu „Dubovka”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut AS „Latvijas valsts meži” veikt smilts karjera „Kāpas” izstrādi Dienvidlatgales mežsaimniecības 10.Kalupes iecirkņa 219.kvartāla 7.,10.,11.,51. nogabalos Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Maļinovas pagasta padomei veikt Maļinovas pagasta Maļinovas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukciju (2.kārta) Maļinovas ciemā, Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Con Exito” veikt elektrolīnijas uzstādīšanu un remontu „Anda”, Medumu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „BITE LATVIJA” veikt telekomunikāciju sakaru masta un bāzes stacijas celtniecību „Priežu kalns” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Daugavpils ūdens” veikt jaunu pieslēgumu – 0,4 el.līnijai KSS „Latgales ceļinieks”, Naujenes pagastā , Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „IVK INVEST” veikt kafejnīcas renovāciju 18.Novembra iela 398, Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā