DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2007.GADA SEPTEMBRĪ

Septembris.

– Atļaut SIA „Briežu dārzs KRAUKĻI” veikt briežu dārza paplašināšanu (žoga izbūvi) „Krastkalni” Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Demenes pagasta padomei tilta „Tiltiņi – Pūpoli” pārejaa upei Kumpota rekonstrukcijai Zemgal, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „Latagropol” veikt lauksaimniecības tehnikas novietnes un noliktavas būvniecību Gančevski, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Daugavpils rajona padomei veikt Višķu sociālās aprūpes centra ēkas renovāciju „Rūpes” Višķu pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „IVK INVEST” veikt kafejnīcas renovāciju 18.Novembra iela 398, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils rajons

– Atļaut SIA „LatRosTrans” veikt LRDS „Ilūkste” piesārņotās grunts attīrīšanas (uzglabāšanas) poligona rekonstrukciju Pašulienā, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ilūkstes vecticībnieku draudzei veikt jumta rekonstrukciju Strēlnieku iela 47a, Ilūkste, Daugavpils rajonā

– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt Bebrenes pagasta TP-1070 jaunas TP būvniecība, fideru garuma saīsināšana „Ķetrāni” Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā