DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA AUGUSTS

Augusts.

– Atļaut SIA „Atmodas 86” veikt 5 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nepabeigtās jaunbūves rekonstrukciju „Kalkūne 22”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Korsakam veikt pirts būvniecību „Ābeļdārzs” Kalupes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Vasiļjevam veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Piramīda” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Blažukam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju „Silene-190”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Kononovai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju un pirts būvniecību „Brunene-4”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut J.Dubovskim veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, pirts būvniecību „Kreiļi” , Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Ē.Ļaksam-Timinskim veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību „Eglītes” , Tabores pagastā, Daugavpils rajonā